\"Logo
Poniższe szkolenia dla nauczycieli (oraz wszystkich zainteresowanych) odbywają się za pośrednictwem Internetu

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z opiniami o naszych szkoleniach ZOBACZ OPINIE >>>

Uwaga !
Ceny naszych szkoleń uwzględniają ilość godzin (zakres przekazywanej wiedzy dla kursanta) – zobacz i porównaj ile godzin szkolenia oferują inni i za jaką cenę.

Lp Kod Kurs Cena PLN
1220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00
2226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00
3225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00
435ADHD w szkole - metody postępowania 120.00
5161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00
6258Autyzm - problematyka prawna150.00
7257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00
8240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00
9273Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem 150.00
1086E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
11306Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnymi pedagogice wczesnoszkolnej90.00
1239Edukacja medialna150.00
1337Efektywna komunikacja w szkole100.00
14243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00
15245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00
16244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00
17246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00
1812Głos na medal. Emisja głosu dla nauczycieli. 150.00
19151Gdy Twój uczeń ma cukrzycę120.00
20255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00
21261Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu600.00
2278Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00
23218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00
2465Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00
2575Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00
2629Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00
273Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00
28212Kreatywny nauczyciel180.00
2956Kształtowanie zachowań asertywnych100.00
30241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00
31192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00
32307Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym90.00
3340Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00
34242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00
3530Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00
3636Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00
374Mnemotechniki w edukacji150.00
386Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00
39288Niedostosowanie społeczne - diagnoza i profilaktyka100.00
40224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00
4188Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00
42247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00
43223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00
44289Pedagogika rodziny100.00
4534Polityka ochrony danych osobowych w szkole150.00
46282Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi200.00
4797Praca z uczniem zdolnym100.00
4877Prawo w pracy nauczyciela100.00
49222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00
50249Profesjonalny doradca kariery120.00
5149Profilaktyka przemocy w szkole120.00
5279PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 1300.00
5380PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 2320.00
5481PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 3320.00
5582PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 4350.00
5683PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 5240.00
5784PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 6240.00
5885PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 7270.00
59215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00
6060Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00
612Przygotowanie prezentacji (np. lekcji. wykładu) z użyciem metod multimedialnych150.00
62217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00
63292Rodzina a dziecko specjalnej troski130.00
6410Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00
659Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00
66118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00
67281Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem150.00
6828Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00
6958Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00
7059Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00
7166Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
7227Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego150.00
7374Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00
74190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00
7531Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00
76219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00
7732Techniki szybkiego czytania150.00
78162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00
79293Terapia pedagogiczna dziecka specjalnej troski130.00
80103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 90.00
81216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00
82117Uczeń z dysleksją80.00
83274Uniwersytet dla rodziców120.00
8421Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
85135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00
86150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00
87221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00
88148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00
89308Współpraca z wychowankiem obcokrajowcem90.00
9038Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00
91269Zdolności poznawcze i kreatywność150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
92193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
9399Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
94201Kadry i płace + program "Płatnik"450.00
95112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
96111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
9787Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
98203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00
99167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00
100206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00
101195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00
102100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
1031Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00
104159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00
\"Logo
Poniższe szkolenia dla wszystkich zainteresowanych odbywają się za pośrednictwem Internetu
Lp Kod Kurs Cena PLN
105119ABC doradcy zawodowego120.00
106267Animator czasu wolnego150.00
107277Asystent rodziny200.00
108286Bądź pewny siebie i osiągaj sukces180.00
109123Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne z elementami podstaw neuropsychologii100.00
110298Czy wiesz co jesz? Chemiczne dodatki do żywności100.00
111271Diagnoza oraz projektowanie wsparcia dla klienta pomocy społecznej150.00
112266Dietetyka i odchudzanie. Przykładowe plany dietetyczne 180.00
113163Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych150.00
114121Dziennikarz. wydawca. copywriter200.00
115133E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
116300Informacja zwrotna: przekazywanie - przyjmowanie - poszukiwanie180.00
11772Kompetencje doracy zawodowego i lidera klubu pracy120.00
118280Kurs archiwalno-kancelaryjny I stopnia200.00
119197Kurs profesjonalnej obsługi sekretariatu250.00
120296LearningApps - tworzenie i korzystanie z otwarych zasobów edukacyjnych100.00
121184Naliczenie wynagrodzeń od podstaw (dla początkujących)200.00
12271Obsługa osób niepełnosprawnych100.00
123270Odnowa biologiczna150.00
124146Podstawowe zasady składu gazet150.00
125124Podstawy doradztwa zawodowego100.00
126250Podstawy księgowości dla początkujących250.00
127303Praca grupowa w chmurze na przykładzie Google Drive120.00
128279Pracownik administracyjno-biurowy180.00
129173Problematyka zawodoznawstwa150.00
130210Procedury żywienia do i pozajelitowego 180.00
131248Profesjonalny doradca kariery120.00
132166Projekt socjalny - przygotowanie. realizacja. ocena. zastosowanie praktyczne200.00
133152Przedsiębiorczość w praktyce180.00
13451Przygotowanie prezentacji z użyciem metod multimedialnych 150.00
135145Public relations w praktyce 150.00
136208Recepcjonista - menedżer hotelu250.00
137136Skuteczna praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi200.00
13873Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
139142Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP350.00
140278Techniki motywacji ludzi do podejmowania aktywności fizycznej na różnym etapie życia 150.00
141272Techniki relaksacji150.00
14253Techniki szybkiego czytania 150.00
143268Trening mentalny w osiąganiu sukcesu sportowego100.00
14445Twój czas w twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem.90.00
145304Tworzenie i prowadzenie kursów na platformie Moodle120.00
146153Tworzenie Indywidualnego Planu Działania120.00
147297Tworzenie interaktywnych prezentacji online120.00
148290Tworzenie testów i ankiet online120.00
149213Uniwersystet dla rodziców120.00
150125Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
151263Wpływ odżywiania na zdrowie180.00
152126Zakres prawny bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy150.00
153302Zarządzanie jakością - najważniejsze zagadnienia150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
154181Administrator sieci lokalnych Ethernet 700.00
15567Doskonalenie umiejętności interpersonalnych doradcy zawodowego i lidera klubu pracy150.00
156194Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
15768Indywidualny Plan Działania jako forma pracy z Klientem100.00
158129Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
159251Kurs filcowania I stopnia – szal na jedwabiu 290.00
160252Kurs filcowania II stopnia – szal na jedwabiu z kwiatami290.00
161253Kurs filcowania III stopnia – szal na jedwabiu z kaliami290.00
162256Kurs języka migowego 500.00
163131Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
164132Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
165134Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
16642Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi750.00
167214Kurs prawa jazdy w Lublinie - kategoria B1100.00
168186Mediacje kryzysowe200.00
169185Mediacje rówieśnicze w szkole200.00
170187Mediacje rozwodowe200.00
171168Myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach - wstęp do techniki200.00
172156Nauczyciel w coachingu - nowe możliwości. rzultaty. zmiany. rozwój250.00
173205Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2015/16 rok200.00
174171Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac290.00
175188Praca z dziećmi rozwodzących się par200.00
176170Praca z przemocą - podstawy konsultacji psychologicznych i interwencji kryzysowej200.00
177196Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej 110.00
178120Protezy nylonowe1000.00
17991Protezy szkieletowe z acetalu1000.00
18076Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
181191Skuteczna i zgodna z prawem restrukuryzacja zatrudnienia w firmie450.00
182172Specjalista ds. kadr i płac350.00
183202Specjalista ds. kadr i płac + program "Płatnik"450.00
184260Specjalista ds. nowoczesnego zarządzania i organizacji pracy sekretariatu790.00
18541Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzialania pierwszej pomocy400.00
186169Techniki mediacji i negocjacji200.00
187160Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń dzieci i młodzieży150.00
188127Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00